Analizy gleb rolniczych i sadowniczych

oznaczenie pH w KCl, P2O5, K2O, Mg
 cena – 13,12 zł
oznaczenie pH w KCl, P2O5, K2O, Mg, ustalenie zalecanej dawki wapna
 cena – 15,25 zł
oznaczenie pH w KCl, ustalenie zalecanej dawki wapna
 cena – 10,14 zł
zawartość mikroelementów (Cu, Zn, Mn, Fe) z pakietem podstawowym: pH w KCl, P2O5, K2O, Mg
 cena – 48,11 zł
zawartość mikroelementów (Cu, Zn, Mn, Fe, B) z pakietem podstawowym: pH w KCl, P2O5, K2O, Mg
 cena – 65,60 zł
zawartość substancji organicznej metodą wagową z pakietem podstawowym: pH w KCl, P2O5, K2O, Mg
 cena – 63,11 zł
zawartość substancji organicznej metodą Tiurina z pakietem podstawowym: pH w KCl, P2O5, K2O, Mg
 cena – 47,48 zł
zawartość siarki siarczanowej S-SO4  z pakietem podstawowym: pH w KCl, P2O5, K2O, Mg
 cena – 59,98 zł
oznaczenie składu granulometrycznego z pakietem podstawowym: pH w KCl, P2O5, K2O, Mg
 cena – 50,61 zł
oznaczenie Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn
 cena – 403,05 zł
oznaczenie azotu mineralnego 2 próbki (z warstw : 0-30, 30-60) 
 cena – 28,12 zł
oznaczenie azotu mineralnego 3 próbki (z warstw : 0-30, 30-60, 60-90)
 cena – 42,48 zł

Analizy gleb ogrodniczych

oznaczenie pH w H2O, zasolenie, P, K, Ca, Mg, Cl, N-NO3
 cena – 52,48 zł
oznaczenie pH w H2O
 cena – 12,50 zł
oznaczenie pH w H2O, zasolenie
 cena – 20,00 zł

Analizy nawozów naturalnych i organicznych

oznaczenie N ogólny, P2O5, K2O, sucha masa (próbka stała)
 cena – 212,46 zł
oznaczenie N ogólny, P2O5, K2O, ciężar właściwy (próbka płynna)
 cena – 157,47 zł
oznaczenie N ogólny, P2O5, K2O, CaO, MgO, pH w H2O, sucha masa (próbka stała)
 cena – 237,46 zł
oznaczenie N ogólny, P2O5, K2O, CaO, MgO, pH w H2O, ciężar właściwy (próbka płynna)
 cena – 182,47 zł

Analizy nawozów mineralnych

Nawozy wapniowe : zawartość CaO i H2O
 cena – 168,71 zł
Nawozy wapniowo-magnezowe : zawartość CaO, MgO i H2O
 cena – 243,69 zł

 

Analizy materiału roślinnego

oznaczenie N, P, K, Ca, Mg w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania 
 cena – 83,73 zł
oznaczenie N, P, K, Ca, Mg + B, Zn, Cu, Mn, Fe w częściach wskaźnikowych do dolistnego dokarmiania 
 cena – 168,71 zł

Usługi dodatkowe

Sporządzenie mapy odczynu i zasobności gleby
 cena – 3,49 zł
zalecenie nawozowe ogrodnicze i sadownicze
 cena – 18,75 zł
pobranie próbki gleby warstwa wierzchnia
 cena – 18,75 zł
pobranie próbki gleby warstwa orna + podglebie
 cena – 37,49 zł
pobranie próbki nawozów naturalnych stałych
 cena – 104,97 zł
pobranie próbki nawozów naturalnych płynnych
 cena – 209,95 zł

W przypadku innego zakresu badań niż ww. prosimy o kontakt telefoniczny:  95 720 30 20