Zakres usług świadczonych przez Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa

Od dnia 22.06.17 Dział  Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa  posiada akredytację w zakresie pobierania próbek z gruntów ornych i użytków zielonych –link

Pobieranie:

-próbek gleb, nawozów, materiału roślinnego, płodów rolnych Próbki gleb do badań można pobierać, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne przez cały rok, ale najkorzystniejszym terminem jest okres:

-wczesnowiosenny

-pożniwny i jesienny, przed nawożeniem pod kolejną uprawę.

 Jedna próbka glebowa powinna reprezentować obszar użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych: podobny typ, rodzaj, gatunek, ukształtowanie terenu i agrotechnicznych : przedplon, uprawa, nawożenie.

Próbki glebowe pobiera się z poziomu 0-20cm wierzchniej warstwy gleby laską Egnera Riehma.

Przy indywidualnym sposobie pobierania dopuszcza się również pobieranie za pomocą innych przyrządów np:szpadla. Należy odkroić szpadlem z głębokości wysokości szpadla wycinek gleby (próbka pierwotna).

Na próbkę ogólną (uśrednioną) powinno się składać około dwudziestu próbek pierwotnych (pojedynczych) z powierzchni gleb ornych mineralnych, a z powierzchni gleb organicznych i trwałych użytków zielonych do czterdziestu prób. Całość wymieszać i wydzielić ok 0,5 kg do pudełka lub woreczka. Pobrane próbki gleb odpowiednio przygotowanie opisane na zleceniu można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem specjalisty terenowego, względnie przesłać pocztą na adres OSChR w Gorzowie Wlkp, ul Świętego Jerzego 26, Gorzów Wlkp 66-400

Znajomość zasobności gleby pozwoli na utrzymanie gleby w”dobrej kulturze” i zastosowanie „zrównoważonego”nawożenia zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej.Wyniki badań gleb są niezbędne w realizacji „programów rolno środowiskowych”w pakietach:

– rolnictwo zrównoważone, rolnictwo ekologiczne, utrzymanie łąk i pastwisk ekstensywnych; ochrona gleb i wód oraz w prowadzeniu integrowanej produkcji

Opracowanie:

-zalecenia nawozowe pod uprawy rolnicze, ogrodnicze i sadownicze

-mapy zasobności gleb;

-opinie o zasobności gleb i składzie chemicznym roślin, nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oraz prawidłowego stosowania nawozów;

-plany nawożenia, bilanse N,P,K;

-opinie do planów nawożenia;

Prowadzenie:

-doradztwa w sprawach nawożenia;

-działalności szkoleniowej i informacyjnej w zakresie świadczonych usług

-bazy danych dotyczących zasobności gleb w azot i fosfor oraz zanieczyszczenia azotanami wód w profilu glebowym do głębokości 90cm od powierzchni gruntu

Pobieranie:

-próbek gleb, nawozów, materiału roślinnego, płodów rolnych Próbki gleb do badań można pobierać, jeżeli pozwalają na to warunki atmosferyczne przez cały rok, ale najkorzystniejszym terminem jest okres:

-wczesnowiosenny

-pożniwny i jesienny, przed nawożeniem pod kolejną uprawę.

 Jedna próbka glebowa powinna reprezentować obszar użytku rolnego o zbliżonych warunkach przyrodniczych: podobny typ, rodzaj, gatunek, ukształtowanie terenu i agrotechnicznych : przedplon, uprawa, nawożenie.

Próbki glebowe pobiera się z poziomu 0-20cm wierzchniej warstwy gleby laską Egnera Riehma.

Przy indywidualnym sposobie pobierania dopuszcza się również pobieranie za pomocą innych przyrządów np:szpadla. Należy odkroić szpadlem z głębokości wysokości szpadla wycinek gleby (próbka pierwotna).

Na próbkę ogólną (uśrednioną) powinno się składać około dwudziestu próbek pierwotnych (pojedynczych) z powierzchni gleb ornych mineralnych, a z powierzchni gleb organicznych i trwałych użytków zielonych do czterdziestu prób. Całość wymieszać i wydzielić ok 0,5 kg do pudełka lub woreczka. Pobrane próbki gleb odpowiednio przygotowanie opisane na zleceniu można dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem specjalisty terenowego, względnie przesłać pocztą na adres OSChR w Gorzowie Wlkp, ul Świętego Jerzego 26, Gorzów Wlkp 66-400

Znajomość zasobności gleby pozwoli na utrzymanie gleby w”dobrej kulturze” i zastosowanie „zrównoważonego”nawożenia zgodnie z Kodeksem Dobrej Praktyki Rolniczej.Wyniki badań gleb są niezbędne w realizacji „programów rolno środowiskowych”w pakietach:

– rolnictwo zrównoważone, rolnictwo ekologiczne, utrzymanie łąk i pastwisk ekstensywnych; ochrona gleb i wód oraz w prowadzeniu integrowanej produkcji