Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.oschr-gorzow.pl  

Dostępność cyfrowa

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

– Pliki formatu *.pdf, *.doc, *.xlsx dostępne do pobrania na stronie, wymagają zewnętrznych programów obsługujących opcje dostępności.

Dostępność architektoniczna

Dla Klientów dostępne jest jedno wejście – niedostosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Istnieje możliwość obsługi przy wejściu do budynku lub osobista obsługa przez Pracownika Terenowego po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Numery telefonów dostępne są na stronie internetowej

Oświadczenie sporządzono: 2024-03-27

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Anna Szewczyk – aszewczyk@schr.gov.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonów 95 720 30 20