Stan zakwaszenia gleb a potrzeby wapnowania

Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Gorzowie Wlkp. prowadząc badania agrochemiczne dostarcza informacji mających wpływ na produktywność gospodarstw rolnych jak i obrazujących stan środowiska naturalnego. Przykładem takich informacji jest zestawienie stanu zakwaszenia gleby i potrzeb wapnowania w woj. Lubuskim

Więcej

Rola próchnicy w glebie jako jednego z najważniejszych czynników decydujących o plonach roślin uprawnych

Zawartość próchnicy w glebach mineralnych jest jednym z najważniejszych czynników decydujących o żyzności gleby , która wpływa na wzrost roślin oraz wysokość i jakość plonów. Próchnica glebowa ( humus , część organiczna gleby) jest naturalną mieszaniną różnych substancji organicznych i mineralno- organicznych w glebie. Są to głównie szczątki roślin i zwierząt w różnym stopniu rozłożone […]

Więcej

Borówka wysoka w uprawie towarowej

Borówka wysoka, zwana również borówką amerykańską w ostatnim czasie cieszy się rosnącym zainteresowaniem i to nie tylko wśród amatorskich upraw. Popularność tą można tłumaczyć zarówno dużą przydatnością borówek do przetwórstwa, jak i spożycia bezpośredniego. Owoce borówki wysokiej, poza niewątpliwymi walorami smakowymi zawierają wachlarz witamin, cukry, antocyjaniny i dużo pektyn.             Niestety koszty produkcji borówki są […]

Więcej

Zasolenie  podłoża  jako czynnik  wpływający na  wzrost  i rozwój roślin

Podczas kontaktów z rolnikami i działkowcami wielokrotnie poruszany był problem niewłaściwego wzrostu i rozwoju roślin. Pomimo – ich zdaniem – stosowanego właściwego płodozmianu oraz nawożenia naturalnego i mineralnego na większych bądź mniejszych połaciach uprawianych pól i ogródków działkowych obserwowano tzw. „ wypady roślin”. Wstępne oględziny pola (ogródka) wskazywały, że przyczyna tkwi „w glebie”, stąd też […]

Więcej

Podstawowe wymagania w uprawie żurawiny wielkoowocowej Vaccinium macracarpon

Owoce żurawiny pod względem walorów smakowych oraz ich wartości odżywczych i leczniczych są znane konsumentom całego świata, także w Polsce. Niewiele jest jednak doniesień w krajowej literaturze odnośnie towarowej produkcji tej rośliny. Wpływa na to fakt, iż towarowe plantacje żurawiny wielkoowocowej w Polsce można policzyć na palcach jednej ręki. Sytuację tej cennej rośliny ratują działkowcy, […]

Więcej

Azot – jeden z najważniejszych makroelementów  wpływających na plonowanie roślin

Dokładnie pamiętam jedno z pytań, jakie zadano mi na egzaminie z chemii rolnej. Miałem wymienić 5 najważniejszych makroelementów decydujących o wzroście, rozwoju i plonowaniu roślin. Są to azot, fosfor, potas, magnez i wapń. Na łamach tego czasopisma przedstawiłem już wcześniej rolę wapnia, teraz zaś kolej na przyjrzenie się bliżej roli azotu. Jest on potrzebny roślinom jako […]

Więcej

Zwróćmy uwagę na siarkę

Siarka jest jednym z ważniejszych makroelementów, który wpływa na prawidłowy rozwój i wzrost organizmów. Z przeprowadzonych badań i danych literaturowych wynika, że wiele gleb na świecie, w tym także polskie, mają obecnie niedostateczną dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin zawartość siarki. Związane jest to przede wszystkim z ograniczeniem emisji przemysłowych oraz stosowaniem nawozów mineralnych o […]

Więcej

Aktualne analizy chemiczne gleb jednym z warunków uzyskania satysfakcjonujących plonów

O wzroście, rozwoju i – co najważniejsze dla rolnika – plonowaniu roślin decyduje wiele ściśle ze sobą powiązanych czynników. Są to przede wszystkim:  wymagania pokarmowe roślin, które umożliwiają ustalenie optymalnych potrzeb nawozowych; warunki klimatyczne wywierające duży wpływ na stan zaopatrzenia roślin uprawnych w składniki pokarmowe oraz właściwości fizyko – chemiczne gleby. Nie można pominąć także […]

Więcej

Technika pobierania próbek w polu i w sadzie

Podstawą osiągnięcia optymalnych i opłacalnych plonów jest racjonalne nawożenie roślin uprawnych na podstawie  aktualnych wyników badania gleb na zawartość pH i makroelementów (Ca, P, K, Mg) i – ewentualnie – mikroelementów (np. Mn, Zn, Cu, Fe, B).             Wielkość dawek nawozów mineralnych określa się w oparciu o potrzeby pokarmowe roślin oraz o tzw. naturalną zdolność […]

Więcej

Fosfor – jeden z najważniejszych makroelementów wpływających na plonowanie roślin

Rośliny, aby zadowalająco dla rolnika ilościowo i jakościowo plonować potrzebują obok innych ważnych czynników takich jak: warunki klimatyczne i wodne, rodzaj gleby, sposób agrotechniki, odpowiedniego nawożenia, które wynika z ich potrzeb pokarmowych. Czynniki te oraz zasobność gleby w składniki pokarmowe decydują o poziomie nawożenia makro- i mikroelementami. Na łamach tego czasopisma przedstawiłem już wcześniej rolę wapnowania […]

Więcej