Zakres usług świadczonych przez Dział Laboratoryjny

Badania objęte zakresem akredytacji AB 827

Gleby: zawartości przyswajalne – fosforu, potasu, magnezu, żelaza, manganu, boru, miedzi, cynku, zawartości – węgla organicznego i substancji organicznej, azotu amonowego i azotanowego, azotu ogólnego, substancji organicznej, suchej masy i wody/wilgoci, odczyn pH gleby w wodzie i chlorku potasu. Skład granulometryczny z podziałem na frakcje. Zawartości po ekstrakcji w wodzie królewskiej: miedzi, manganu, niklu, ołowiu, cynku, kadmu. Zawartość całkowita rtęci.

Gleb organiczne: zawartości przyswajalne – fosforu, potasu, magnezu.

Gleby, podłoża ogrodnicze: odczyn pH w wodzie, zasolenie, zawartości – fosforu, potasu, wapnia, magnezu, azotu azotanowego, azotanów, chlorków.

Materiał roślinny (owoce, warzywa, płody rolne i leśne): azotu ogólnego, potasu, fosforu, magnezu, cynku, miedzi, manganu, żelaza, kadmu, ołowiu, rtęci. 

Nawozy mineralne: zawartości – wapnia, fosforu rozpuszczalnego w wodzie, kwasach oraz w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, potasu, magnezu, azotu całkowitego i amonowego, boru, cynku, manganu, żelaza, miedzi.

Mocznik: zawartości – azotu amidowego.

Nawozy naturalne , organiczne, organiczno-mineralne, środki wspomagające uprawę roślin: zawartość suchej masy i wody, zawartość potasu, fosforu, azotu ogólnego

Inne badania objęte systemem zarządzania Działu Laboratoryjnego (poza zakresem akredytacji)

Gleby: zawartość chromu, siarki siarczanowej, siarki ogólnej

Gleby organiczne: zawartości przyswajalne – manganu, miedzi, cynku, żelaza

Gleby i podłoża ogrodnicze: przewodność

Materiał roślinny: zawartości – azotanów, azotynów, boru, siarki ogólnej, niklu, chromu, wapnia, suchej masy

Nawozy mineralne: zawartość – siarki, wody, różnych form azotu w tej samej próbce, fosforu rozpuszczalnego w cytrynianie amonu,

Mocznik: zawartość biuretu

Nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, środki wspomagające uprawę roślin: odczyn pH, zasolenie, przewodność, zawartości – boru, miedzi, cynku, manganu, żelaza, kadmu, ołowiu, niklu, chromu, rtęci, siarki ogólnej, substancji organicznej, magnezu, wapnia, azotu amonowego