Zakres usług świadczonych przez Dział Laboratoryjny

Badania objęte zakresem akredytacji AB 827

Gleby: zawartości przyswajalne – fosforu, potasu, magnezu, żelaza, manganu, boru, miedzi, cynku, zawartości – węgla organicznego i substancji organicznej, azotu amonowego i azotanowego, azotu ogólnego, substancji organicznej, suchej masy i wody/wilgoci, odczyn pH gleby w wodzie i chlorku potasu. Skład granulometryczny z podziałem na frakcje. Zawartości pierwiastków po ekstrakcji w wodzie królewskiej: miedzi, manganu, niklu, ołowiu, cynku, kadmu. Zawartość całkowita rtęci.
Gleb organiczne: zawartości przyswajalne – fosforu, potasu, magnezu.
Gleby, podłoża ogrodnicze: odczyn pH w wodzie, zasolenie, zawartości – fosforu, potasu, wapnia, magnezu, azotu azotanowego, azotanów, chlorków.
Materiał roślinny (owoce, warzywa, płody rolne i leśne): azotu ogólnego, potasu, fosforu, magnezu, cynku, miedzi, manganu, żelaza, kadmu, ołowiu, rtęci.
Nawozy mineralne: zawartości – wapnia, fosforu rozpuszczalnego w wodzie, kwasach oraz w obojętnym cytrynianie amonu i wodzie, potasu, magnezu, azotu całkowitego i amonowego, boru, cynku, manganu, żelaza, miedzi.
Mocznik: zawartości – azotu całkowitego.
Nawozy naturalne , organiczne, organiczno-mineralne, środki wspomagające uprawę roślin: zawartość suchej masy i wody, zawartość potasu, fosforu, azotu ogólnego.

Inne badania objęte systemem zarządzania Działu Laboratoryjnego (poza zakresem akredytacji)

Gleby: zawartość chromu, siarki siarczanowej, siarki ogólnej, węglanów met. Scheiblera,
Gleby organiczne: zawartości przyswajalne – manganu, miedzi, cynku, żelaza.
Gleby i podłoża ogrodnicze: ciężar właściwy, przewodność, zawartości przyswajalne – boru, cynku, miedzi, manganu, żelaza, sodu.
Materiał roślinny: zawartości – azotanów, azotynów, boru, siarki ogólnej, niklu, chromu, wapnia, suchej masy.
Nawozy mineralne: zawartość – siarki, kadmu, ołowiu, wody. Przesiew, odsiew.
Osady ściekowe: odczyn pH, sucha masa, zawartości – substancji organicznej, fosforu, azotu ogólnego i amonowego, wapnia, magnezu, ołowiu, kadmu, niklu, miedzi, cynku, chromu, rtęci.
Wody i ścieki: odczyn pH, przewodność, zawartości – sodu , potasu, magnezu, fosforu, siarki, azotu azotanowego i amonowego, chloru, wodorowęglanów, rtęci, kadmu, chromu, miedzi, żelaza, manganu, niklu, ołowiu, cynku, wapnia
Nawozy naturalne, organiczne, organiczno-mineralne, środki wspomagające uprawę roślin:
odczyn pH, zasolenie, przewodność, ciężar właściwy, zawartości – boru, miedzi, cynku, manganu, żelaza, kadmu, ołowiu, niklu, chromu, rtęci, siarki ogólnej, substancji organicznej, popiołu, magnezu, wapnia, sodu