Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wlkp  zaprasza Państwa do korzystania z naszej oferty.                                

Wieloletnie doświadczenie w zakresie analiz chemicznych  oraz doradztwa nawozowego  pozwalają nam zagwarantować Państwu usługi na najwyższym poziomie. Potwierdzeniem naszych kompetencji i wiedzy  jest certyfikat akredytacji o numerze AB 827 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Bardzo często przez nieodpowiednie nawożenie zdarzają się zaburzenia we wzroście i rozwoju roślin, wywołane między innymi brakiem lub nadmiarem jednego lub więcej składników i niektórych mikroelementów. Określenie konkretnej przyczyny takich objawów oraz oceny prawidłowości nawożenia można dokonać na podstawie analizy gleby. Z punktu widzenia Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej niewskazane jest zwiększenie nawożenia bez informacji o zasobności gleby w podstawowe składniki pokarmowe. Zgodnie z tym kodeksem, celem prawidłowego nawożenia jest uzupełnienie różnicy pomiędzy zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe a ich dostępnością w glebie. 

Źródłem informacji o dostępności składników jest analiza chemiczna, którą można wykonać w Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gorzowie Wlkp.


Dział Laboratoryjny wykonuje analizy:

  • gleb rolniczych, sadowniczych, ogrodniczych
  • nawozów mineralnych, naturalnych, organicznych, organiczno-mineralnych oraz środków wspomagających uprawę roślin
  • osadów ściekowych
  • materiałów roślinnych

Dział Agrochemicznej Obsługi Rolnictwa zajmuje się:

  • organizacją poboru próbek glebowych jak  i materiału roślinnego
  • opracowaniem map zasobności  gleby oraz  zaleceń nawozowych
  • opiniuje plany nawozowe i wydaje opinie na temat stosowania nawozów
  • wydaje opinie dotyczące wykorzystania osadów ściekowych
  • prowadzi doradztwo nawozowe