Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Gorzowie Wlkp. prowadząc badania agrochemiczne dostarcza informacji mających wpływ na produktywność gospodarstw rolnych jak i obrazujących stan środowiska naturalnego. Przykładem takich informacji jest zestawienie stanu zakwaszenia gleby i potrzeb wapnowania w woj. Lubuskim

Powyższą informację odczynu (pH) i potrzeb wapnowania przygotowano na podstawie analiz gleb przeprowadzonych przez OSChR Gorzów w 2015 roku. Należy przy tym zwrócić uwagę, że analizy te wykonane były w ramach indywidualnych zleceń rolników i podmiotów prowadzących działalność rolniczą. Z powyższego zestawienia nasuwają się dwa istotne spostrzeżenia:

 1. 40% z przebadanych próbek cechuje odczyn bardzo kwaśny i kwaśny a to oznacza, że w grupie tej mamy do czynienia z pH mniejszym niż 5,5.


2. Grupy potrzeb wapnowania konieczne i potrzebne stanowią łącznie 34% przebadanych próbek a to uwzględniając kategorię agronomiczną gleby przekłada się na zalecane dawki wapnia od 2,0 do 6,0 ton CaO na 1 ha. Patrząc na problem zakwaszenia gleb trzeba pamiętać, że jest to jeden z ważniejszych czynników chemicznej ich degradacji mający niewątpliwy, negatywny wpływ zarówno na produktywność gleby jak i ochronę środowiska.


Utrzymanie odczynu gleby w optymalnym zakresie to w warunkach Polski głównie wapnowanie i racjonalne stosowanie nawozów mineralnych. Niestety zużycie wapna nawozowego zmniejszyło się drastycznie po zniesieniu dotacji w 2004 roku.
Aktualnie jest to około 15% pokrycia w stosunku do rzeczywistych potrzeb wapnowania a pamiętać należy również, że wapnowanie gleby i tym samym regulacja jej odczynu to jednocześnie poprawa jej właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych.


W układzie kilkudziesięciu lat pomimo istniejących w kraju tendencji zmniejszania się areału gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych lubuskie należy do grupy województw, w których odnotowano najmniejszą poprawę stanu zakwaszenia gleb. Celowym jest więc zwrócenie uwagi na ten problem nie tylko z pozycji własnego gospodarstwa rolnego ale również w szerszej perspektywie.


mgr inż. Andrzej Krzywiecki
OSChR w Gorzowie Wlkp.