Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wlkp. ogłasza nabór na  wolne stanowisko pracy

Informacje dotyczące stanowiska pracy:

1. Nazwa stanowiska – inspektor

2. Miejsce wykonywania pracy –  gminy  w powiecie  myśliborskim, choszczeńskim, gorzowskim, strzelecko-drezdeneckim, słubickim, sulęcińskim ( tj.  teren określony w zakresie czynności pracownika).

3. Charakterystyka, rodzaj wykonywanej pracy na ww. stanowisku:

organizacja i wykonawstwo całokształtu prac związanych z nadzorem nad pobieraniem prób glebowych, pobieraniem prób glebowych, materiału roślinnego, pasz, nawozów, prób wody z urządzeń wodnych, przekazywanie wyników, udzielanie instruktażu, prowadzenie szkoleń, udział w naradach i szkoleniach, praca w terenie.

4. Wymagania – oczekiwania pracodawcy:

średnie lub  wyższe wykształcenie rolnicze, obsługa komputera, czynne prawo jazdy kat. B, samodzielność, operatywność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność gospodarowania  własnym czasem, zamieszkanie w  ww. rejonie wykonywania pracy.

5. Rodzaj zatrudnienia – umowa o pracę w  pełnym wymiarze czasu pracy, praca jednozmianowa w systemie zadaniowego  czasu pracy, narzędzia pracy: samochód, telefon komórkowy, laptop, drukarka.

6. Wynagrodzenie –płaca miesięczna + premia.

7. Miejsce składania (nadsyłania) ofert pracy:

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Gorzowie Wlkp.

ul. Św. Jerzego 26

66-400 Gorzów Wlkp.

8. Telefon kontaktowy :  95 720 30 20

9. Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny w języku polskim z dopisaną klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu aktualnej rekrutacji jak również na potrzeby przyszłych rekrutacji, zgodnie z art.66 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

10. Termin składania ofert:   od 23 czerwca 2023r.  do 31 lipca 2023r